2.a klass külastas Äntu järvesid ja hüljest

3.juunil külastas 2.a klass Äntu järvesid ning tutvuti ka kohaliku kuulsa hülgega nimega Poiss.

Galerii