1.a klass raamatukogus ja Aqvas

01. juunil käisid 1.a klassi lapsed teises tunnis,

kus mängisid raamatukogutöötajaid ja -külastajaid. Pärast seda õppisid treeneri juhendamisel ujuma. Oli tore teistsugune koolipäev.

[Pildigalerii]