1. kl lastele kiri sõpradelt Poolast

1. klassi lastel algas 12. aprilli hommik põnevalt,

sest kooli jõudis kiri sõpradelt Poolast, kellega koos lihavõtteteemalisel e-twinningu projektis osaletakse. Poola koolilapsed 3. klassist saatsid meile oma pühadetervitused. Oli soe tunne PÄRIS kirja saada, uurida saatja aadressi, paberikrabinal ümbrikku avada ja sealt hoolega valmistatud kaardid leida.