Õpilasesinduse liikmed Tapal

Meie kooli Õpilasesinduse liikmed Kaileen ja Liisa olid 13. detsembril Tapal,

kus toimus Lääne-Viru Noortekogu aastakonverents "Noor tahab teada". Konverentsi läbivaks teemaks oli Eesti välispoliitika ning noortevahetus. Tuntud inimesed rääkisid enda kogemustest, seisukohtadest, noorte tulevikust ja muutustest, mis puudutavad meid kõiki. Üks tüdrukute suur lemmik ja konverentsil esineja, Maria Kaljurand, püüti ka ühisele pildile.