Õpilasesindus Tapal EÕEL-i regionaalkoolitusel

Meie kooli Õpilasesinduse 5 liiget osalesid 13. oktoobril Tapal EÕEL-i regionaalkoolitusel,

kus koguti inspiratsiooni ja uusi teadmiseid, kuidas koolielus ning üldisemalt oma hariduse kujunemisel kaasa rääkida. Lisaks tutvustati EÕEL-i tegevusega seotud dokumente, et laiendada õpilaste silmaringi hariduspoliitikaga seotud teemadel.