Õpilased Rohenädala raames Reovee-, Veepuhastus- ja Jäätmejaamas

23. mail külastasid 4.a, 2.a ja 8. klass Rohenädala raames Reoveejaama, Veepuhastusjaama ja Jäätmejaama.

Ekskursioonid organiseeris lastele Keskkonnaamet koostöös Rakvere Kultuurikeskusega. Saime teada palju uut ja põnevat! Suur tänu korraldajatele!